ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
อยากเป็นสมาชิกร้าน advice ต้องทำไงบ้างครับ

อยากเป็นสมาชิกร้าน advice ต้องทำไงบ้างครับ ต้องมีอะไรบ้างครับถึงสมัครได้แล้วสมัครยังไงครับ
เป็นสมาชิก ร้านแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างครับ

โดย Rejector เวลา 4/2/2019 (00:00:00)
คำตอบที่ 1
       วิธีการสมัครให้นำเอกสารไปยื่นสมัครผ่านหน้าร้าน Advice Distribution โดยตรงได้เลยครับ
กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20  ( ถ้ามี )

กรณีเป็น บุคคลธรรมดา ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ท่านลูกค้าสมัครสมาชิกแล้ว จะได้รับบัตร As One Card มา 1 ใบ บัตร As One Card สามารถทำการสั่งสินค้า ผ่านร้าน Advice Distributions ได้ทั่วประเทศและจะสามารถสะสมแต้มได้ด้วย แต้มที่สะสมจะสามารถนำมาแลกของรางวัล ผ่านเว็บ www.advice.co.th
โดย ลูกค้าสัมพันธ์ เวลา 2/5/2012 (15:45:49)

แสดงความคิดเห็น

เข้าระบบ Dealer

เข้าระบบ Advice VIP Card