ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ส่วนงาน Advice Mini / ภาคตะวันออก / บริษัท แอดไวซ์ บางน้ำเปรี้ยว จำกัด
แจ้งข้อมูลการเปิดบริการ
ไม่มีเวลาเปิดปิดของการบริการที่ชัดเจน เปิดทำการไม่เป็นเวลา เวลามาใช้บริการร้านยังไม่เปิดบ้าง ร้านปิดแต่ไม่มีป้ายบอกว่าปิด
โดย ขนิษฐา เอี่ยมสอาด เวลา 31/12/2016 (10:02:40)
คำตอบที่ 1

เรียนคุณขนิษฐา
      ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามา แอดมิน ได้แจ้งให้ผู้จัดการสาขารับทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดย ลูกค้าสัมพันธ์ เวลา 5/1/2017 (10:51:27)

แสดงความคิดเห็น

เข้าระบบ Dealer

เข้าระบบ Advice VIP Card