ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เสนอแนะเรื่องการคืนเงินเนื่องจากไม่มีสินค้าเคลมคืน
การสั่งสินค้า online พบปัญหาในการคืนเงิน กรณีไม่มีสินค้าเคลมคืน ต้องการสำเนาบัตรประชาชน+เลขที่บัญชีในการคืนเงิน ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์การสั่งซื้อสินค้า online การส่งสำเนาบัตรประชาชนปัจจุบันถือว่าอันตราย เพราะนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของบัตรได้ แนะนำให้ทำอย่าง ebay เวลาคืนเงิน เงินจะเข้าบัตรเครดิตทันที เพราะการตัดบัตรเครดิตก็หาจะคืนทางนั้น ซึ่งไม่น่ายากสำหรับบริษัทที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ
โดย วิโรจน์ กัลยาณเมธี เวลา 22/4/2019 (00:00:00)
คำตอบที่ 1

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ เพื่อให้ Advice  Online  พัฒนาต่อไป  

ทางแอดมินได้นำข้อมูลนี้แนะนำไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ค่ะ 

โดย ลูกค้าสัมพันธ์ เวลา 26/7/2017 (14:55:49)

แสดงความคิดเห็น

เข้าระบบ Dealer

เข้าระบบ Advice VIP Card