ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ส่วนงาน AS One Shop
ภาคเหนือ
เลขที่ FB09007277 แจ้งการให้บริการของพนักงานหน้าร้าน - มาตรฐานของแอดไวซ์ ลำพูน สาขา....... 26/3/2017 อ่านแล้ว 246,822
เลขที่ FB09009288 แจ้งข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า - ขายของไม่เป็นไปตาม Price List 19/9/2016 อ่านแล้ว 181,929
เลขที่ FB09008370 ขอบคุณ Advice สาขาคำชะอี ที่ให้ความช่วยเหลือ 19/1/2016 อ่านแล้ว 224,690
เลขที่ FB09008365 แจ้งข้อมูลการให้บริการของหน้าร้าน - Advice สาขาคำชะอี 18/1/2016 อ่านแล้ว 224,976
เลขที่ FB09007468 สอบถามข้อมูลการเปิดหน้าร้าน - มีความสนใจที่จะเปิดร้าน As one Shop 1/1/2015 อ่านแล้ว 246,696
เลขที่ FB09007283 แจ้งข้อมูลการให้บริการของพนักงาน - แอดไวซ์ ลำพูน สาขานิคม 12/11/2014 อ่านแล้ว 246,710
เลขที่ FB09007119 สอบถามข้อมูลสินค้าที่จัดจำหน่าย - �AMD Athlon II X4 740X (Box STrek) 3/10/2014 อ่านแล้ว 246,897
เลขที่ FB09001425 สอบถามข้อมูล - ทำไมแต้ม as one บางครั้งได้ บางครั้งไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการให้แต้ม 17/6/2014 อ่านแล้ว 248,190
เลขที่ FB09006302 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - หัก 5 เปอร์เซ็น 6/5/2014 อ่านแล้ว 247,132
เลขที่ FB09004816 แจ้งการบริการของหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ขอแจ้งบริการครับ 15/3/2014 อ่านแล้ว 247,916
เลขที่ FB09005790 สอบถามข้อมูลการเปิดหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - อยากเปิดร้าน As one shop ต้องใช้อะไรบ้าง 24/2/2014 อ่านแล้ว 247,320
เลขที่ FB09005235 สอบถามข้อมูลหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ตรวจสอบร้าน As one Shop 13/12/2013 อ่านแล้ว 246,959
เลขที่ FB09000995 บัตรสมาชิก 30/10/2013 อ่านแล้ว 248,784
เลขที่ FB09002276 บัตรสมาชิกหายค่ะ 20/11/2012 อ่านแล้ว 247,320
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, กรุงเทพฯ, ปริมณฑล
เลขที่ FB09010011 พนักงานสาขา แยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่ บริการห่วยแตก ถามสินค้าก็ไม่รู้เรื่อง บ่ายเบี่ยง ควรปรับปรุงอย่กา 15/2/2017 อ่านแล้ว 158,599
เลขที่ FB09009854 แจ้งข้อมูลการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาขา - ท่าเรือ/ท่ามะกา 28/1/2017 อ่านแล้ว 161,456
เลขที่ FB09000947 เป็นสมาชิกมีบัตรแต่ไม่สามารถตรวจคะแนนได้ 16/1/2017 อ่านแล้ว 247,864
เลขที่ FB09009648 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งNotebook ยังไม่มีการตอบรับจากพนักงาน 7/1/2017 อ่านแล้ว 163,810
ภาคอีสาน
เลขที่ FB09000950 ร้าน As one สาขาอุทุมพรพิสัยขายของเกินราคา 20/12/2013 อ่านแล้ว 249,260
ภาคใต้
เลขที่ FB09001284 สอบถามข้อมูล - บัตรสมาชิก AS One ปกติมี 2 ใบ คือใบใหญ่กับใบเล็ก อยากถามว่า 26/4/2012 อ่านแล้ว 247,397