ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ส่วนงาน Advice Mini
ภาคเหนือ
เลขที่ FB09003716 เอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่า 23/6/2019 อ่านแล้ว 249,149
เลขที่ FB09010229 เอาคอมไปลงวินโด่ที่สาขาแจ้ห่ม 30/4/2017 อ่านแล้ว 145,714
เลขที่ FB09006990 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งของเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมค่ะ 21/7/2016 อ่านแล้ว 246,887
เลขที่ FB09006885 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งของมาได้หรือเปล่า ? 12/8/2014 อ่านแล้ว 246,883
เลขที่ FB09006069 แจ้งการให้บริการของหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ขอระบายหน่อยนะครับ 7/8/2014 อ่านแล้ว 247,509
เลขที่ FB09006266 สอบถามข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า - สงสัยมาก ได้รอมไม่ครบ 1/5/2014 อ่านแล้ว 247,046
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, กรุงเทพฯ, ปริมณฑล
เลขที่ FB09008406 แจ้งข้อมูลการบริการของสาขา - ช่าง ไม่ชำนาญพอ 3/10/2017 อ่านแล้ว 220,683
เลขที่ FB09009609 แจ้งข้อมูลการเปิดบริการ 31/12/2016 อ่านแล้ว 164,961
ภาคอีสาน
เลขที่ FB09007932 ร้านปิด5โมงเย็น ไปถึงร้าน 16.30 ปฏิเสธการขายบอกเช็คสต๊อค 28/6/2015 อ่านแล้ว 246,453
ภาคใต้
เลขที่ FB09009481 แจ้งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ 8/8/2017 อ่านแล้ว 173,594
เลขที่ FB09007119 สอบถามข้อมูลสินค้าที่จัดจำหน่าย - �AMD Athlon II X4 740X (Box STrek) 3/10/2014 อ่านแล้ว 246,889