ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

การจัดส่งสินค้า: ส่งด่วนภายในวันถัดไป

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯและขนส่ง)
 3. ระยะเวลาจัดส่ง "ส่งด่วนภายในวันถัดไป" (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
 4. ตารางคำนวนค่าขนส่ง
  พื้นที่ ยอดสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง
  กทม-ปริมณฑล 1 - 499 ขั้นต่ำ 35 บาท 
  มากกว่า 500 ฟรี
  ต่างจังหวัด 1 - 999 ขั้นต่ำ 50 บาท 
  มากกว่า 1,000 ฟรี
***ยกเว้น กลุ่มสินค้าพิเศษบางประเภทที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดของบริษัทขนส่ง ระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ (ค่าขนส่งขั้นต่ำเริ่มต้น 35บาท)
(*กลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ)