ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ซื้อในราคาช่างทันที เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ (เป็นเวลา 2 เดือน)
2. ซื้อสะสมครบ 30,000 บาท และ 4 บิล ขึ้นไป (ภายใน 2 เดือน) บิลต่อไปได้ ราคาดีลเลอร์

เงื่อนไข

1. เป็นช่างซ่อม หรือติดตั้ง Computer, Printer, CCTV, Network (อย่างน้อย 1 อย่าง)
2. มีสถานที่ซ่อม (ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน)
3. สามารถซ่อมนอกสถานที่ได้
4. สิทธิ์การเป็นดีลเลอร์จะสิ้นสุดลง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ (ยอดซื้อไม่ถึง 40,000 บาท ในรอบ 3 เดือน)

เอกสาร (Upload แนบการสมัคร)

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
2. รูปถ่ายปัจจุบัน คู่บัตรประชาชน
3. ประวัติการทำงาน Portfolio เพื่อประกอบการอนุมัติ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า