ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ลักษณะงาน

1. ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าปลีก/ส่ง สรรหาลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ รับทราบ/ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และรับทราบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย 
2. ดูแลการจัดการ Display หน้าร้าน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อสารโปรโมชั่นจากสำนักงานใหญ่ให้พนักงานทราบและปฎิบัติ
3. ดูแลบริหาร ควบคุม การจัดเก็บสินค้า ดูแลงานบริการหลังการขาย และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
4. ดูแลปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน และควบคุม ตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตในสาขาและรายงานตามสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • สิทธิประกันสังคม 
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
 • สินเชื่อโครงการพิเศษสำหรับพนักงาน
 • Commission (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • เบี้ยขยัน (ตามกำหนด)
 • คืนเงินพักร้อน  (ตามที่กำหนด)
 • โครงการ Happy Birthday พนักงาน
 • โครงการ ศุกร์หรรษา

สถานที่ทำงาน

แอดไวซ์ สาขา U053 (หน้าตลาดภูมิชนก)
999/32-34 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000