ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
AIRCARD 3G YEACOMM 7.2Mbps (Unlock SIM) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

7.2Mbps / 3G / Unlock Sim

485
1Y
AIRCARD 4G YEACOMM 150Mbps (Unlock SIM) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

150Mbps / 3G / Unlock Sim

1,050
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
MiFi 3G YEACOMM 21.6Mbps (Unlock SIM) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

21.6Mbps / 3G / Unlock Sim

1,350
1Y
MiFi 4G YEACOMM 150Mbps (Unlock SIM) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

150Mbps / 4G / Unlock Sim

1,750
1Y
MIFI 4G YEACOMM 150Mbps รองรับได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ (Unlock SIM) USB เสียเปลี่ยนตัวใหม่

150Mbps / 3G/4G / Unlock Sim

1,750
1Y
MiFi 4G COOLPOW (M80) 150Mbps (Unlock SIM)

Micro USB 2.0 : 4G LTE :150Mbps : Unlock SIM

1,860
1Y
MiFi 4G D-LINK (DWR-932C) 300Mbps

150Mbps / 4G / Unlock Sim

2,090
3Y
MiFi 4G TP-LINK (M7200) 150Mbps

150Mbps / 4G / Unlock Sim

2,350
1Y
MiFi 4G TP-LINK (M7350) 150Mbps

150Mbps / 4G / Unlock Sim

2,790
1Y