ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
วิทยุสื่อสาร
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาออนไลน์ ประกัน
วิทยุสื่อสาร ALPHA (CB-2S) วิทยุสื่อสาร ALPHA (CB-2S) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 245.000-246.9875 MHz / 160 ช่อง / FM / 1650 mAh
1,275
1Y
วิทยุสื่อสาร ALPHA (AR-2) วิทยุสื่อสาร ALPHA (AR-2) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 144.000-147.000 MHz / 199 ช่อง / FM / 1650 mAh
1,275
1Y
วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245) วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 245.000-245.9875 MHz / 199 ช่อง / FM / 1400 mAh
1,375
1Y
วิทยุสื่อสาร COMMANDER (CB-1) วิทยุสื่อสาร COMMANDER (CB-1) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 245.0000-245.9875 MHz / 80 ช่อง / FM / 2500 mAh
1,710
1Y