ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Bracket / Housing
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4 ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4" (For Camera)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"
85
1Y
75
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera) ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"
50
1Y
47
ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera) ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 10"
90
1Y
80
ขาเหล็ก PeopleFu 8 ขาเหล็ก PeopleFu 8"#702B (W) (For Housing)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 8"
100
1Y
90
ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing) ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 10"
120
1Y
110
ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing) ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 12"
140
1Y
130
Housing WATASHI#WAC016 Housing WATASHI#WAC016
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 110 x 100 x 290 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
205
1Y
195
Housing WATASHI#WHS002 Housing WATASHI#WHS002
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 120 x 108 x 410 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
390
1Y
370
Housing WATASHI#WHS003
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 142 x 115 x 390 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
450
1Y
430