ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028

Jack Terminal to DC(Male) / 1 Pcs.

14

Jack Terminal Male WATASHI#WAC028 (100Pcs/Pack)

Jack Terminal to DC(Male) / 100Pcs/Pack

685

Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029

Jack Terminal to DC(Female) / 1 Pcs.

16

Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108

Jack BNC RG6-U / 1 Pcs.

16

Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108 (100Pcs/Pack)

Jack BNC RG6-U / 100 Pcs.

880

F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003

Jack Connect F-Type to F-Type / 1 Pcs.

14

F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003 (100Pcs/Pack)

Jack Connect F-Type to F-Type / 100 Pcs.

800

F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006

Jack F-Type to BNC(Male) / 1 Pcs.

18

F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006 (100Pcs/Pack)

Jack F-Type to BNC(Male) / 100 Pcs.

1,270

F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039

Jack F-Type to RCA(Male) / 1 Pcs.

16

BNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035

Jack BNC(Female) to RCA(Male) / 1 Pcs.

16

BNC Female to RCA Male Jack WATASHI#WAC035 (100Pcs/Pack)

JACK แปลงสัญญาณหัว BNC to หัว RCA

990

RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010

Jack RCA(Female) to BNC(Male) / 1 Pcs.

16

Cable DC Jack Watahsi#WAC106A (100Pcs/Pack)

Cable DC Jack / 100 Pcs.

890