ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 3Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 4ตัว

315
1Y
POWER SUPPLY 5Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 5Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 5 ตัว

320
1Y
POWER SUPPLY 5Amp WATASHI#WKC064D

Power Supply 12V / 5Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 4-6ตัว (กล้องอินฟาเรดได้สูงสุด 9ตัว)

515
1Y
POWER SUPPLY 10Amp PeopleFu

Power Supply 12V/ 10Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 5-9 ตัว (กล้องอินฟาเรดได้สูงสุด 5 ตัว)

430
1Y
POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A

Power Supply 12V / 10Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว (กล้องอินฟาเรดได้สูงสุด 9ตัว)

450
1Y
POWER SUPPLY 15Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 15Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว

540
1Y
POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 16.5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว

800
1Y
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071

Power Supply 12V / 20Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 18-20ตัว

455
1Y
POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 21Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 16-20ตัว

770
1Y
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC093

620
1Y
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072

Power Supply 12V / 30Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 24-30ตัว (Short Circuite Protection)

690
1Y
POWER SUPPLY 30Amp PeopleFu

Power Supply 12V / 30Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 24-30ตัว

855
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 3Amp PeolpleFu

Power Supply 12V / 3Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-6ตัว

780
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 5Amp PeolpleFu

Power Supply 12V / 5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-8ตัว

1,060
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 5Amp WATASHI#WKC048

Power Supply 12V / 5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว

940
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067

Power Supply 12V / 10Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว

1,120
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 12Amp PeolpleFu

Power Supply 12V / 12Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-16ตัว

1,650
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC090

Power Supply 12V / 10Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-9ตัว

2,150
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068

Power Supply 12V / 15Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว

1,350
1Y
POWER SUPPLY With Enc. 20Amp WATASHI#WKC091

Power Supply 12V / 20Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-9ตัว

2,690
1Y
POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018

เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ควบคุมประตูแม่เหล็ก เข้า-ออก / สามารถใช้ได้งานได้ในขณะไฟดับ

1,130
1Y