ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาออนไลน์ ประกัน
CPU AMD AM4 A6-9500 CPU AMD AM4 A6-9500
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,300
3*3*0
CPU AMD AM4 A8-9600 CPU AMD AM4 A8-9600
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
1,700
3*3*0
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE CPU AMD AM4 ATHLON 200GE
3.2 GHz Cores : 2 Threads : 4
1,500
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN3 3200G CPU AMD AM4 RYZEN3 3200G
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,220
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN5 3400G CPU AMD AM4 RYZEN5 3400G
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 8
5,200
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600 CPU AMD AM4 RYZEN5 2600
3.4 GHz Cores : 6 Threads : 12
4,690
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600X CPU AMD AM4 RYZEN5 2600X
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
5,940
3*3*0
CPU AMD AM4 Ryzen 7 2700 CPU AMD AM4 Ryzen 7 2700
3.2 GHz Cores : 8 Threads : 16
7,340
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN7 2700X CPU AMD AM4 RYZEN7 2700X
3.7 GHz Cores : 8 Threads : 16
9,690
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600 CPU AMD AM4 RYZEN5 3600
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
6,950
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X
3.8 GHz Cores : 6 Threads : 12
8,550
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
12,000
3*3*0
CPU AMD AM4 RYZEN7 3800X CPU AMD AM4 RYZEN7 3800X
3.9 GHz Cores : 8 Threads : 16
13,500
3*3*0