ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)

360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น

7,290
1Y
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)

360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น

10,900
1Y
EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)

10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที

19,500
1Y
EPSON LQ-590IIN (ประกันศูนย์)

10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / LAN

28,500
1Y
EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)

360 x 180 dpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว

25,500
1Y
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)

360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว

30,900
1Y