ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
HEADSET (7.1) SENNHEISER GSP 350 SURROUND (BLACK) HEADSET (7.1) SENNHEISER GSP 350 SURROUND (BLACK)
USB / 15Hz - 26KHz
3,590
2Y
3,590
HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 600 CLOSED (BLACK) HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 600 CLOSED (BLACK)
AUX 3.5 mm / 10Hz - 30KHz
6,990
2Y
6,990
HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 500 OPEN ACOUSTIC (BLACK) HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 500 OPEN ACOUSTIC (BLACK)
AUX 3.5 mm / 10Hz-30KHz
7,890
2Y
7,890
HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 300 (BLACK) HEADSET (2.1) SENNHEISER GSP 300 (BLACK)
AUX 3.5 mm / 15Hz - 26KHz
2,590
2Y
2,590
HEADSET (2.1) SENNHEISER CX300S (RED) HEADSET (2.1) SENNHEISER CX300S (RED)
AUX 3.5 mm / 17Hz - 21KHz
1,590
2Y
1,590
HEADSET (2.1) SENNHEISER CX300S (BLACK) HEADSET (2.1) SENNHEISER CX300S (BLACK)
AUX 3.5 mm / 17Hz - 21KHz
1,590
2Y
1,590