ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
NEOLUTION E-SPORT X BNK48
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT X BNK48 (PINK) OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT X BNK48 (PINK) Free PAD BNK48 Festival Size M มูลค่า 550.- (คละ Member)
USB / 4800 DPI / 8 Buttons
610
1Y
595
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT X BNK48 (PURPLE) OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT X BNK48 (PURPLE) Free PAD BNK48 Festival Size M มูลค่า 550.- (คละ Member)
USB / 4800 DPI / 8 Buttons
610
1Y
595
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE REDRAGON M-601 CENTROPHORUS (BLACK) OPTICAL MOUSE REDRAGON M-601 CENTROPHORUS (BLACK)
USB 2.0 / 3200DPI / 6 Buttons
320
2Y
295
OPTICAL MOUSE REDRAGON M-690 MIRAGE WIRELESS (BLACK) OPTICAL MOUSE REDRAGON M-690 MIRAGE WIRELESS (BLACK)
Wireless / 4,800DPI / 7 Buttons
460
2Y
435
OPTICAL MOUSE REDRAGON M-718 STORMRAGE RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE REDRAGON M-718 STORMRAGE RGB (BLACK)
USB 2.0 / 5000DPI / 7 Buttons
430
2Y
405
OPTICAL MOUSE REDRAGON M-702-2 PHOENIX RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE REDRAGON M-702-2 PHOENIX RGB (BLACK)
USB 2.0 / 5000DPI / 11 Buttons
430
2Y
405
OPTICAL MOUSE REDRAGON M-711 COBRA RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE REDRAGON M-711 COBRA RGB (BLACK)
USB / 5000 DPI / 7 Buttons
490
2Y
457
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN GRAB (BLACK) OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN GRAB (BLACK)
USB 2.0 / 2400DPI / 6 Buttons
220
2Y
205
OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN SABRE (BLACK) OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN SABRE (BLACK)
USB 2.0 / 2400DPI / 6 Buttons
220
2Y
205
OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN BATTLE (BLACK) OPTICAL MOUSE WOLVES-ORIGIN BATTLE (BLACK)
USB 2.0 / 2400DPI / 6 Buttons
260
2Y
242
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE FANTECH X7 BLAST GAMING (BLACK) OPTICAL MOUSE FANTECH X7 BLAST GAMING (BLACK)
USB 2.0 / 4800 DPI / 6 Buttons
320
2Y
320
OPTICAL MOUSE FANTECH X9 THOR GAMING (BLACK) OPTICAL MOUSE FANTECH X9 THOR GAMING (BLACK)
USB 2.0 / 4800 DPI / 7 Buttons
330
2Y
330
OPTICAL MOUSE FANTECH 15 PHANTOM GAMING (BLACK) OPTICAL MOUSE FANTECH 15 PHANTOM GAMING (BLACK)
USB 2.0 / 4800 DPI / 7 Buttons
390
2Y
390
OPTICAL MOUSE FANTECH X5S ZEUS GAMING  (BLACK) OPTICAL MOUSE FANTECH X5S ZEUS GAMING (BLACK)
USB2.0 / 4800 DPI / 7 Buttons
440
2Y
440
OPTICAL MOUSE FANTECH X4S TITAN GAMING  (BLACK) OPTICAL MOUSE FANTECH X4S TITAN GAMING (BLACK)
USB2.0 / 4800 DPI / 6 Buttons
440
2Y
440
NEOLUTION E-SPORT
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT A SERIES ARES OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT A SERIES ARES ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
USB 2.0 / 2,400 dpi / 7Buttons
130
1Y
115
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT A SERIES APOLLO OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT A SERIES APOLLO
USB 2.0 / 2,400 dpi / 6 Buttons
135
1Y
120
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT ASTRO OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT ASTRO ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
USB 2.0 / 3200 dpi / 9 Buttons
150
1Y
135
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT MIRAGE RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT MIRAGE RGB (BLACK) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
USB 2.0 / 2,500 dpi / 8 Buttons
280
1Y
262
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT PANTHER RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT PANTHER RGB (BLACK) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
USB 2.0 / 4000 dpi / 12 Buttons
360
1Y
340
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT NEMESIS RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT NEMESIS RGB (BLACK) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
USB 2.0 / 7200 dpi / 8 Buttons
390
1Y
370
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE NUBWO-X XERATH X40 (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X XERATH X40 (BLACK)
USB 2.0 / 4000 DPI / 7 Buttons
450
2Y
410
OPTICAL MOUSE NUBWO-X ODYSSEY X51 RGB (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X ODYSSEY X51 RGB (BLACK)
USB 2.0 / 10000 DPI / 6 Buttons
490
2Y
450
OPTICAL MOUSE NUBWO-X HERACLES X53A (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X HERACLES X53A (BLACK)
USB / 5,000DPI *เมื่อใช้งานกับโปรแกรม สามารถตั้งค่าได้ถึง 10000 DPI / 6 Buttons
590
2Y
557
OPTICAL MOUSE NUBWO-X HERACLES X53B (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X HERACLES X53B (BLACK)
USB / 5,000DPI *เมื่อใช้งานกับโปรแกรม สามารถตั้งค่าได้ถึง 10000 DPI / 6 Buttons
590
2Y
557
OPTICAL MOUSE NUBWO-X ARACHNE X52 (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X ARACHNE X52 (BLACK) Free PAD Nubwo NP-027 มูลค่า 100.-
USB2.0 / 10,000DPI / 8 Buttons
590
2Y
557
OPTICAL MOUSE NUBWO-X ZYRUS X70 (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X ZYRUS X70 (BLACK)
USB 2.0 / 7200 dpi / 7 Buttons
690
2Y
665
OPTICAL MOUSE NUBWO-X ZYRUS X70 (WHITE) OPTICAL MOUSE NUBWO-X ZYRUS X70 (WHITE)
USB 2.0 / 7200 dpi / 7 Buttons
690
2Y
665
OPTICAL MOUSE NUBWO-X PANTHER X60 (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X PANTHER X60 (BLACK) Free PAD Nubwo NP-027 มูลค่า 100.-
USB2.0 / 12,400DPI / 9 Buttons
730
2Y
700
OPTICAL MOUSE NUBWO-X HANKER X71 (BLACK) OPTICAL MOUSE NUBWO-X HANKER X71 (BLACK)
USB 2.0 / 24000DPI / 8 Buttons
690
2Y
635
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE PENTAGONZ PYTHON (WHITE) OPTICAL MOUSE PENTAGONZ PYTHON (WHITE)
USB 2.0 / 4000 dpi / 7 Buttons
390
2Y
340
OPTICAL MOUSE PENTAGONZ ATHERIS RGB OPTICAL MOUSE PENTAGONZ ATHERIS RGB
USB 2.0 / 8200 DPI / 6 Buttons
850
2Y
800
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE SIGNO GM-907 CENTRO GAMING OPTICAL MOUSE SIGNO GM-907 CENTRO GAMING
USB 2.0 / 4800 DPI / 6 Buttons
290
1Y
290
OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-960 KOOPER MARCO GAMING OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-960 KOOPER MARCO GAMING
USB 2.0 / 4000 DPI / 7 Buttons
550
2Y
550
OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-961 LASTER MACRO GAMING OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-961 LASTER MACRO GAMING
USB 2.0 / 4000 DPI / 7 Buttons
590
2Y
590
OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-981 NARSICO MACRO GAMING OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-981 NARSICO MACRO GAMING
USB 2.0 / 4000 DPI / 7 Buttons
650
2Y
650
OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-982 NARCOS MACRO GAMING OPTICAL MOUSE SIGNO E-SPORT GM-982 NARCOS MACRO GAMING
USB 2.0 / 4000 DPI / 7 Buttons
650
2Y
650
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE COOLERMASTER MASTERMOUSE MM830 RGB OPTICAL MOUSE COOLERMASTER MASTERMOUSE MM830 RGB
USB 2.0 / 24,000DPI / 8 Buttons
2,590
2Y
2,390
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE THUNDER X3 AM7 HEX (RGB) OPTICAL MOUSE THUNDER X3 AM7 HEX (RGB)
USB 2.0 / 12000 DPI / 8 Buttons
1,790
1Y
1,740
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
OPTICAL MOUSE ASUS FORTUS (BLACK) OPTICAL MOUSE ASUS FORTUS (BLACK)
USB 2.0 / 4000 DPI / 6 Buttons
790
2Y
755