ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
NVIDIA 600 SERIES
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
1GB DDR3 GT610 LONGWELL 1GB DDR3 GT610 LONGWELL
Memory : 1GB DDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI
1,010
3Y
960
2GB DDR3 GT610 LONGWELL 2GB DDR3 GT610 LONGWELL
Memory : 2GB DDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI​
1,110
3Y
1,060
2GB DDR3 GT630 LONGWELL 2GB DDR3 GT630 LONGWELL
Memory : 2GB DDR3 / 128-bit Port : VGA / DVI / HDMI
1,540
3Y
1,480