ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Hard Disk External 2.5'' (1 TB)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN1000400) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN1000400)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
สินค้าหมด
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN1000403) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN1000403)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
สินค้าหมด
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
1,410
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
สินค้าหมด
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
1,410
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN1000404) 1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN1000404)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,430
1,410
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBYVG0010BBK) 1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBYVG0010BBK) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 1 TB / USB 3.2
1,430
1,415
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBYVG0010BRD) 1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBYVG0010BRD) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 1 TB / USB 3.2
1,430
1,415
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBYVG0010BBL) 1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBYVG0010BBL) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 1 TB / USB 3.2
1,430
1,415
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBYVG0010BWT) 1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBYVG0010BWT)
Capacity : 1 TB / USB 3.2
1,430
สินค้าหมด
Hard Disk External 2.5'' (2 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN2000400) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN2000400) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN2000402) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN2000402) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN2000403) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN2000403) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN2000406) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN2000406) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
สินค้าหมด
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN2000401) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN2000401) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Rose Gold, STHN2000405) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Rose Gold, STHN2000405) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN2000404) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN2000404) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,790
1,765
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (Black, STHH2000300) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (Black, STHH2000300)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,090
2,085
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (White, STHH2000301) 2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (White, STHH2000301)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,090
2,085
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBYVG0020BBK) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBYVG0020BBK) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.2
1,790
1,780
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBYVG0020BBL) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBYVG0020BBL) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.2
1,790
สินค้าหมด
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBYVG0020BRD) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBYVG0020BRD) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.2
1,790
สินค้าหมด
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBYVG0020BWT) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBYVG0020BWT) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Capacity : 2 TB / USB 3.2
1,790
สินค้าหมด
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue, WDBC3C0020BBL) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue, WDBC3C0020BBL)
Capacity : 2 TB / USB Type-C
2,090
สินค้าหมด
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Silver, WDBC3C0020BSL) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Silver, WDBC3C0020BSL)
Capacity : 2 TB / USB Type-C
2,090
2,080
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Gold, WDBC3C0020BGD) 2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Gold, WDBC3C0020BGD)
Capacity : 2 TB / USB Type-C
2,090
2,080
Hard Disk External 2.5'' (4 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, STHP4000400) 4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, STHP4000400)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,050
2,990
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, STHP4000403) 4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, STHP4000403)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,050
2,990
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Blue, STHP4000402) 4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Blue, STHP4000402)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,050
2,990
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, STHP4000401) 4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, STHP4000401)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,050
2,990
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Gold, STHP4000404) 4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Gold, STHP4000404)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,050
2,990
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBPKJ0040BBK) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Black, WDBPKJ0040BBK)
Capacity : 4 TB / USB 3.2
3,050
3,030
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBPKJ0040BRD) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Red, WDBPKJ0040BRD)
Capacity : 4 TB / USB 3.2
3,050
3,030
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBPKJ0040BBL) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (Blue, WDBPKJ0040BBL)
Capacity : 4 TB / USB 3.2
3,050
3,030
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBPKJ0040BWT) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport (White, WDBPKJ0040BWT)
Capacity : 4 TB / USB 3.2
3,050
3,030
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue, WDBFTM0040BBL) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue, WDBFTM0040BBL)
Capacity : 4 TB / USB Type-C
3,250
3,230
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Gold, WDBFTM0040BGD) 4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra (Gold, WDBFTM0040BGD)
Capacity : 4 TB / USB Type-C
3,250
3,230
Hard Disk External 2.5'' (5 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, STHP5000400) 5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, STHP5000400)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
3,750
3,700
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, STHP5000401) 5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, STHP5000401)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
3,750
3,700
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, STHP5000403) 5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, STHP5000403)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
3,750
3,700
External Harddisk อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพาสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมากใช้ฮาร์ดดิสจานหมุนในการบันทึกข้อมูลสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วผ่านพอร์ต USB 3.0 ตัวอุปกรณ์มีความทนทานแต่ก็ควรระวังการตกกระแทก ตัว External มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ความจุที่ว่างจำหน่ายเริ่มต้นที่ 1TB ถึง 5TB ในขนาด 2.5 ที่เล็กและพกพาได้ง่ายส่วนขนาด 3.5 ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีความจุเริ่มต้นที่ 2TB ไปจนถึง 10TB ซึ่งในความจุสูงสุดนั้นมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใช้สำรองข้อมูลในที่ทำงานมากกว่า