ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Hard Disk External 25'' (500GB-1 TB)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
1 TB Ext 2.5'' WD Element (Black) 1 TB Ext 2.5'' WD Element (Black)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,390
3Y
1,365
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Black) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Black)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,450
3Y
1,420
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,490
3Y
1,470
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,490
3Y
1,470
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,490
3Y
1,470
Hard Disk External 2.5'' (2 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,880
3Y
1,845
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,880
3Y
1,845
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,880
3Y
1,845
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,880
3Y
1,845
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,150
3Y
2,125
2 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Silver) 2 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Silver)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,150
3Y
2,125
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN2000401) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN2000401)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,890
3Y
1,855
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN2000402) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN2000402)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,890
3Y
1,855
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN2000404) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN2000404)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,890
3Y
1,855
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Rose Gold, STHN2000405) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Rose Gold, STHN2000405)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,890
3Y
1,855
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN2000406) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN2000406)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
1,890
3Y
1,855
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (Black,STHH2000300) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (Black,STHH2000300)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,190
3Y
2,155
2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (White,STHH2000301) 2 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch (White,STHH2000301)
Capacity : 2 TB / USB 3.0
2,190
3Y
2,155
Hard Disk External 2.5'' (4 TB up)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,250
3Y
3,190
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,250
3Y
3,190
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,250
3Y
3,190
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,250
3Y
3,190
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,250
3Y
3,190
4 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue) 4 TB Ext 2.5'' WD My Passport Ultra (Blue)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,590
3Y
3,565
4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Black, STHP4000400) 4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Black, STHP4000400)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,450
3Y
3,385
4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Silver,STHP4000401) 4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Silver,STHP4000401)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,450
3Y
3,385
4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Blue, STHP4000402) 4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Blue, STHP4000402)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,450
3Y
3,385
4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Red, STHP4000403) 4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Red, STHP4000403)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,450
3Y
3,385
4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Gold, STHP4000404) 4 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Gold, STHP4000404)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,450
3Y
3,385
5 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Blue, STHP5000402) 5 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Blue, STHP5000402)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
4,150
3Y
3,990
5 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Red, STHP5000403) 5 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Portable (Red, STHP5000403)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
4,150
3Y
3,990
Hard Disk External 3.5'' (2-3 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
3 TB Ext 3.5'' Seagate Expansion (Black) 3 TB Ext 3.5'' Seagate Expansion (Black)
Capacity : 3 TB / USB 3.0
2,990
3Y
2,965
3 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black) 3 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black)
Capacity : 3 TB / USB 3.0
3,370
3Y
3,280
3 TB Ext 3.5'' WD My Cloud Home 3 TB Ext 3.5'' WD My Cloud Home
Capacity : 3 TB / USB 3.0
5,090
3Y
5,000
Hard Disk External 3.5'' (4 TB)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
4 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black) 4 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
3,890
3Y
3,790