ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Media Converter ISON (IS-DG102-F) Media Converter ISON (IS-DG102-F)
Industrial Media Converter / 10/100/1000M TX
6,400
5Y
6,150
Convertor MOXA (Uport 1110) 1 Port RS-232 TO USB Convertor MOXA (Uport 1110) 1 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa USB to serial converter w/(1) USB & (1) DB9M RS232 port
1,950
5Y
1,950
Convertor MOXA (Uport 1130) 1 Port RS-422/485 TO USB Convertor MOXA (Uport 1130) 1 Port RS-422/485 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa USB to serial converter w/(1) USB, (1) DB9M RS422/485 port & (1) terminal block adapter
3,250
5Y
3,250
Convertor MOXA (Uport 1150) 1 Port RS-232/422/488 TO USB Convertor MOXA (Uport 1150) 1 Port RS-232/422/488 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa USB to serial converter w/(1) USB, (1) DB9M RS232/422/485 port & (1) terminal block adapter
3,800
5Y
3,800
Convertor MOXA (Nport 5110) 1 Port RS-232 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5110) 1 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 1 port RS232 serial device server w/10/100, DB9M w/o power supply
5,500
5Y
5,500
Convertor MOXA (Nport 5130) 1 Port RS-422/485 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5130) 1 Port RS-422/485 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 1-port RS-422/485 serial device servers
5,500
5Y
5,500
Convertor MOXA (Uport 2210) 2 Port RS-232 TO USB Convertor MOXA (Uport 2210) 2 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa USB to serial converter w/(1) USB & (2) DB9M RS232 ports
6,000
5Y
6,000
Convertor MOXA (Nport 5150) 1 Port RS-232/422/485 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5150) 1 Port RS-232/422/485 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 1 port RS232/422/485 serial device server w/10/100, DB9F w/o adapter
5,990
5Y
5,990
Convertor MOXA (Uport 2410) 4 Port RS-232 TO USB Convertor MOXA (Uport 2410) 4 Port RS-232 TO USB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa USB to serial converter w/(1) USB & (4) DB9M RS232 ports
7,250
5Y
7,250
Convertor MOXA (Nport 5210) 2 Port RS-232 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5210) 2 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 2 port RS232 serial device server w/10/100, RJ45 8pin w/o adapter
7,950
5Y
7,950
Convertor MOXA (Nport 5230) 1 Port RS-422/485,1Port RS-232 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5230) 1 Port RS-422/485,1Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 2 port RS232 & RS422/485 serial device server w/10/100 & terminal block w/o powersupply
8,550
5Y
8,550
Convertor MOXA (Nport 5410) 4 Port RS-232 TO 1Port Ethernet Convertor MOXA (Nport 5410) 4 Port RS-232 TO 1Port Ethernet By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Moxa 4 port RS232 serial device server w/10/100, DB9M w/o power supply
19,900
5Y
19,900