ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Microsoft Windows
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาออนไลน์ ประกัน
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139 Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
3,550
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478 Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
3,890
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929 Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,530
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060 Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
6,320
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113 Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
24,030