ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Network Tool & Tester
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาออนไลน์ ประกัน
อุปกรณ์เข้าหัวสายโทรศัพท์ LINK (UL-8802) อุปกรณ์เข้าหัวสายโทรศัพท์ LINK (UL-8802)
INSERTION Tool with Sensor
310
1Y
อุปกรณ์เข้าหัวสาย Lan ตัวเมีย LINK (TL-3116) อุปกรณ์เข้าหัวสาย Lan ตัวเมีย LINK (TL-3116)
IMPACT TOOL
410
1Y
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester GLINK WL-028 อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester GLINK WL-028 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Network Cable Tester
72
6M
คีมตัดสายอเนกประสงค์ LINK (TS-3105) คีมตัดสายอเนกประสงค์ LINK (TS-3105)
CUTTER TOOL
290
1Y
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8145) คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8145)
STRIPPING TOOL / For : RG59 / RG6 / F-twist Connector
217
1Y
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8256) คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8256)
STRIPPING TOOL / For : RG6 / RG11 / RG59
257
1Y
คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8116) คีมปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8116)
STRIPPING TOOL / For : RG6 / RG11 / RG59
640
1Y
คีมปอกสาย ไฟเบอร์ FTTH Drop Fiber STRIPPER LINK (UF-2820) คีมปอกสาย ไฟเบอร์ FTTH Drop Fiber STRIPPER LINK (UF-2820) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
STRIPPING TOOL / For : Fiber
745
1Y
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ GLINK (GLT001) คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ GLINK (GLT001)
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
227
3M
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ GLINK (GLT002) คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ GLINK (GLT002)
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
337
1Y
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1103R) คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1103R)
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
450
1Y
คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1101R) Pro คีมเข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (TL-1101R) Pro
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
1,900
1Y
คีมเข้าหัวสาย Lan ตัวเมียและตัวผู้ LINK (US-8061) คีมเข้าหัวสาย Lan ตัวเมียและตัวผู้ LINK (US-8061)
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
1,320
1Y
คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 GLINK (GLT-103) คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 GLINK (GLT-103)
CRIMP TOOL / For : RG58 / RG59 / RG62
360
1M
คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 LINK (UC-8118) คีมเข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 LINK (UC-8118)
CRIMP TOOL / For : RG58 / RG59 / RG62
615
1Y
คีมอัด BNC RG59 และ RG6 LINK (TC-2315) คีมอัด BNC RG59 และ RG6 LINK (TC-2315)
Compression TOOL / For : F-Type / BNC / RG6 / RG59
400
1Y
คีมอัด BNC&RCA สำหรับ RG59, RG6 และ RG11 LINK (UC-8289) คีมอัด BNC&RCA สำหรับ RG59, RG6 และ RG11 LINK (UC-8289)
Compression TOOL / For : F-Type / BNC / RG6 / RG59
1,360
1Y
อุปกรณ์ตรวจเช็คหาสายสัญญาณ Toner & Probe kit Tool Set LINK (US-8015) อุปกรณ์ตรวจเช็คหาสายสัญญาณ Toner & Probe kit Tool Set LINK (US-8015)
NET TONER / PROBE KIT
2,105
1Y
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester GLINK (GLT-104) อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester GLINK (GLT-104)
Network Cable Tester
172
1Y
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan/สายโทรศัพท์ Cable Tester LINK (TX-1302)
Network Cable Tester
395
1Y