ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
PSU EMASTER PSU-450 450W. (B/P)

450 WATT

325
1Y
PSU DTECH PW029 450W. (B/P) Aserv Gold,

450 WATT

330
1Y
PSU DTECH PW030 450W. Aserv Gold,

450 WATT

345
1Y
PSU mini PW053 DTECH 450w. Aserv Gold,

450 WATT

495
1Y
PSU OKER 480W. Aserv,

480 WATT

360
1Y
PSU OKER 500W. Mini Aserv,

500 WATT

420
1Y
PSU Tsunami Extreme 520W.

520 WATT

360
1Y
PSU DTECH PW032 550W. Aserv Gold,

550 WATT

380
1Y
PSU Tsunami Extreme 580W.

580 WATT

400
1Y
PSU ITSONAS Kingkong 590W.

590 WATT

600
1Y
PSU Tsunami Extreme 620w.

620 WATT

450
1Y
PSU ITSONAS Kingkong 620W.

620 WATT

650
1Y
PSU DTECH PW036 650W. Aserv Gold,

650 WATT

500
1Y
PSU OKER 650W. Aserv,

650 WATT

540
1Y
PSU OKER 750W. Aserv,

750 WATT

630
1Y