ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Wall Screen VERTEX (70x70)

จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1

1,430
1Y
Wall Screen VERTEX (120'') 4:3

จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (244 x 183 cm) / 4 : 3

3,390
1Y
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3

จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 200" (407 x 305 cm) / 4 : 3

21,000
1Y
Tripod Screen VERTEX (70x70)

จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1

2,120
1Y
Tripod Screen VERTEX (150") 4:3

จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3

11,500
1Y
Motorized Screen VERTEX (100") 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (212 x 160 cm) / 4 : 3

7,900
3Y
Motorized Screen VERTEX (120") 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120'' (252 x 191 cm) / 4 : 3

8,900
3Y
Motorized Screen VERTEX (150") 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4:3

19,000
3Y
Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3

จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (406 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย

32,900
3Y