ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Rack Mini MAP (M6-30030) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,200
30Y
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,200
30Y
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30

40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,230
30Y
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30

40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,230
30Y
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,260
30Y
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,260
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S)

60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,270
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 1.5 M * Combo set

2,770
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 4 Outlet PowerConneX 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06) By Order

2,770
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,200
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConneX 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set

3,250
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) G-net (GW-60406C)

60 x 40 x 35cm (Galvanize Steel)

2,200
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass

60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,350
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,360
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,590
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass

60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,590
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506)

60 x 50 x 32 cm. (Galvanize Steel)

2,630
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)

60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,670
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)

60 x 50 x 32cm (Galvanize Steel)

2,800
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)

60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)

3,300
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606)

60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)

3,150
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606)

60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)

3,100
30Y
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass

60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,400
30Y
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609)

60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,460
30Y