ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Rack Mini MAP (M6-30030) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,200
30Y
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,200
30Y
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30

40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,230
30Y
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30

40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,230
30Y
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,260
30Y
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

1,260
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S)

60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,270
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 1.5 M * Combo set

2,770
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,200
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConneX 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set

3,250
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass

60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,350
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,360
30Y
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W)

60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)

2,590
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass

60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,590
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506)

60 x 50 x 32 cm. (Galvanize Steel)

2,630
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)

60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,670
30Y
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)

60 x 50 x 32cm (Galvanize Steel)

2,800
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)

60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)

3,300
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606)

60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)

3,150
30Y
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606)

60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)

3,100
30Y
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409 (MWAC-6409)

60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,100
30Y
Rack Cabinet 9U (50 cm.) MAP M1-60509 (MWAC-6509)

60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,200
30Y
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass

60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,400
30Y
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609)

60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,460
30Y
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612 (MWAC-6612)

60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)

4,390
30Y
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)

60 x 60 x 64 cm (Galvanize Steel)

4,600
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60406) Wall Rack 6U,40 cm.

60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,550
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60506) Wall Rack 6U,50 cm.

60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)

2,750
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60606) Wall Rack 6U,60 cm.

60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)

3,150
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60409) Wall Rack 9U,40 cm.

60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,050
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60509) Wall Rack 9U,50 cm.

60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,190
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U,60 cm.

60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)

3,550
30Y
Rack For Server GERMANY (G1-60612) Wall Rack 12U,60 cm.

60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)

4,390
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60615) 15U,60 cm.

60 x 60 x 85 cm (Galvanize Steel)

9,450
30Y
Rack For Server MAP (M3-60915) 15U,90 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

60 x 90 x 85 cm (Galvanize Steel)

11,100
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60915) 15U,90 cm.

60 x 90 x 85 cm (Galvanize Steel)

11,600
30Y
Rack For Server MAP M3-60627 (MCAS-6627) 27U,60 cm.

60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)

10,990
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60627) 27U,60 cm.

60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)

12,400
30Y
Rack For Server MAP (M3-60827) 27U,80 cm.

60 x 80 x 139 cm (Galvanize Steel)

13,200
30Y
Rack For Server GERMANY (G4-60827) 27U,80 cm.

60 x 80 x 139 cm (Galvanize Steel)

15,400
30Y
Rack For Server MAP (M3-60927) 27U,90 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)

13,920
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60927) 27U,90 cm.

60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)

14,700
30Y
Rack For Server MAP (M3-60836) 36U,80 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)

15,600
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60836) 36U,80 cm.

60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)

16,400
30Y
Rack For Server MAP (M3-60842) 42U,80 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

60 x 80 x 205 cm (Galvanize Steel)

16,600
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-60842) 42U,80 cm.

60 x 80 x 205 cm (Galvanize Steel)

17,500
30Y
Rack For Server MAP (M3-61042) 42U,100 cm.

60 x 100 x 205 cm (Galvanize Steel)

18,900
30Y
Rack For Server MAP (M3-61142) 42U,110 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

60 x 110 x 205 cm (Galvanize Steel)

20,000
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-61042) 42U,100 cm.

60 x 100 x 205 cm (Galvanize Steel)

19,500
30Y
Rack For Server GERMANY (G3-61142) 42U,110 cm.

60 x 110 x 205 cm (Galvanize Steel)

20,600
30Y
Rack Glass Wave 27U (60 cm.) LINK (CH-60627GW)

60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)

12,200
30Y
Rack Curve Wave 27U (80 cm.) LINK (CH-60827CW)

60 x 80 x 140 cm (Galvanize Steel)

14,200
30Y
Rack Curve Wave 42U (100 cm.) LINK (CH-61042CW)

60 x 100 x 205 cm (Galvanize Steel)

21,800
30Y
Rack For Server GERMANY (G0-60027) 27U,60 cm. Export Open

60 x 60 x 134 cm (Galvanize Steel)

6,050
30Y