ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR(333) 1GB Blackberry RAM DDR(333) 1GB Blackberry
PC 2700 / Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้
500
LT.
470
RAM DDR(400) 1GB Blackberry RAM DDR(400) 1GB Blackberry
PC 3200 / Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้
540
LT.
510