ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR2(667) 2GB Hynix RAM DDR2(667) 2GB Hynix
PC2 5300 / Bus 667
530
LT.
505
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry RAM DDR2(667) 2GB Blackberry
PC2 5300 / Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้
625
LT.
597
RAM DDR2(800) 1GB Blackberry RAM DDR2(800) 1GB Blackberry
PC2 6400 / Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้
405
LT.
395
RAM DDR2(800) 2GB Hynix RAM DDR2(800) 2GB Hynix
PC2 6400 / Bus 800
560
LT.
535
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry RAM DDR2(800) 2GB Blackberry
PC2 6400 / Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้
645
LT.
617