ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
PC DDR3L (1600)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
PC3L 12800 / Bus 1600
705
LT.
677
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston VALUE RAM (KVR16LN11/4) RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston VALUE RAM (KVR16LN11/4)
PC3L 12800 / Bus 1600
715
LT.
687
RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston VALUE RAM (KVR16LN11/8) RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston VALUE RAM (KVR16LN11/8)
PC3L 12800 / Bus 1600
1,250
LT.
1,200