ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 8 Chips RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 8 Chips
PC4 17000 / Bus 2133
625
605
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip ราคาพิเศษ ถึง 31 พ.ค..63
PC4 17000 / Bus 2133
645
625
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS
PC4 17000 / Bus 2133
705
685
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip
PC4 17000 / Bus 2133
1,160
1,130
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS
PC4 17000 / Bus 2133
1,220
1,190