Smartphone WIKO
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
WIKO Sunny4 (21449) Gray

1,790
1Y
WIKO Sunny4 (21425) Blue

1,790
1Y
WIKO Sunny4 (21432) Gold

1,790
1Y
WIKO Sunny3 Plus Silver Blue

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 8GB / 5.45" / F 2.0 MP / B 5.0 MP / Android 8.0 / 2,200 mAh / 2SIM

2,090
1Y
WIKO Sunny3 Plus An Hracite

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 8GB / 5.45" / F 2.0 MP / B 5.0 MP / Android 8.0 / 2,200 mAh / 2SIM

2,090
1Y
WIKO Sunny3 Plus Gold

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 8GB / 5.45" / F 2.0 MP / B 5.0 MP / Android 8.0 / 2,200 mAh / 2SIM

2,090
1Y
WIKO Jerry4 Been

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 16GB / 5.99" / F 5.0 MP / B 8.0 MP / Android 9.0 / 3,730 mAh / 2SIM

2,690
1Y
WIKO Jerry4 Blue

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 16GB / 5.99" / F 5.0 MP / B 8.0 MP / Android 9.0 / 3,730 mAh / 2SIM

2,690
1Y
WIKO Jerry4 Gold

Quad-Core 1.3GHz / 1GB / 16GB / 5.99" / F 5.0 MP / B 8.0 MP / Android 9.0 / 3,730 mAh / 2SIM

2,690
1Y
Smartphone APPLE
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
IPHONEXR 64GB. (TH, White)

Apple A12 / 64GB / 6.1" / F 7.0 MP / B 12.0 MP / iOS12

29,900
1Y
IPHONEXR 64GB. (TH, Red)

Apple A12 / 64GB / 6.1" / F 7.0 MP / B 12.0 MP / iOS12

29,900
1Y
IPHONEXR 128GB. (TH, Red)

Apple A12 / 128GB / 6.1" / F 7.0 MP / B 12.0 MP / iOS12

31,900
1Y
IPHONEXR 128GB. (TH, White) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

Apple A12 / 128GB / 6.1" / F 7.0 MP / B 12.0 MP / iOS12

31,900
1Y
IPHONEXR 128GB. (TH, Black)

Apple A12 / 128GB / 6.1" / F 7.0 MP / B 12.0 MP / iOS12

31,900
1Y
IPHONEXS MAX 64GB. (TH, Gold) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

Apple A12 / 64GB / 6.5" / F 7.0 MP / B 12.0MP + 12.0MP / iOS12

43,900
1Y
IPHONEXS MAX 64GB. (TH, Silver) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

43,900
1Y
IPHONEXS MAX 64GB. (TH, Space Gray) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

43,900
1Y
IPHONEXS MAX 256GB. (TH, Silver) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

49,900
1Y
IPHONEXS MAX 256GB. (TH, Space Gray) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)

49,900
1Y
Smartphone SAMSUNG
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
SAMSUNG Galaxy A10 (A105) Blue

Octa Core 1.6GHz + 1.35GHz / 2GB / 32GB / 6.2" / F 5.0MP / B 13.0 MP / Android 9.0 / 3400mAh / 4G / 2SIM

3,990
1Y
SAMSUNG Galaxy A10 (A105) Red

Octa Core 1.6GHz + 1.35GHz / 2GB / 32GB / 6.2" / F 5.0MP / B 13.0 MP / Android 9.0 / 3400mAh / 4G / 2SIM

3,990
1Y
SAMSUNG Galaxy A30 (A350) Blue

Octa Core 1.8GHz / 4GB / 64GB / 6.4" / F 16.0MP / B 16.0 MP + 5.0 MP / Android 9.0 / 4000mAh / 4G / 2SIM

7,290
1Y
SAMSUNG Galaxy A30 (A350) White

Octa Core 1.8GHz / 4GB / 64GB / 6.4" / F 16.0MP / B 16.0 MP + 5.0 MP / Android 9.0 / 4000mAh / 4G / 2SIM

7,290
1Y
SAMSUNG Galaxy A30 (A350) Black

Octa Core 1.8GHz / 4GB / 64GB / 6.4" / F 16.0MP / B 16.0 MP + 5.0 MP / Android 9.0 / 4000mAh / 4G / 2SIM

7,290
1Y