ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
Smartphone LENOVO
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
LENOVO K10 Note Louis Lake LENOVO K10 Note Louis Lake
Octa-core 2.2GHz / 6GB / 128GB / 6.3" / F 25MP / B 16MP+5MP+8MP / Android 9 Pie / 4050mAh / 2 SIM
7,490
6,990
LENOVO K10 Note Black LENOVO K10 Note Black
Octa-core 2.2GHz / 6GB / 128GB / 6.3" / F 25MP / B 16MP+5MP+8MP / Android 9 Pie / 4050mAh / 2 SIM
7,490
6,990
Smartphone APPLE
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
IPHONE SE 64GB. (TH,Red) IPHONE SE 64GB. (TH,Red) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
14,900
14,900
IPHONE SE 64GB. (TH,White) IPHONE SE 64GB. (TH,White) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
14,900
14,900
IPHONE SE 64GB. (TH,Black) IPHONE SE 64GB. (TH,Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
14,900
14,900
IPHONE SE 128GB. (TH,Red) IPHONE SE 128GB. (TH,Red) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
16,900
16,900
IPHONE SE 128GB. (TH,White) IPHONE SE 128GB. (TH,White) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
16,900
16,900
IPHONE SE 128GB. (TH,Black) IPHONE SE 128GB. (TH,Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD. By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 4.7'' / F 7.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
16,900
16,900
IPHONE 11 64GB. (TH,Black) IPHONE 11 64GB. (TH,Black) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
24,900
24,900
IPHONE 11 64GB. (TH,White) IPHONE 11 64GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
24,900
24,900
IPHONE 11 64GB. (TH,Red) IPHONE 11 64GB. (TH,Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
24,900
24,900
IPHONE 11 64GB. (TH,Green ) IPHONE 11 64GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
24,900
24,900
IPHONE 11 128GB. (TH,Black ) IPHONE 11 128GB. (TH,Black ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 128GB. (TH,White) IPHONE 11 128GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 128GB. (TH, Red) IPHONE 11 128GB. (TH, Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 128GB. (TH,Yellow ) IPHONE 11 128GB. (TH,Yellow ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 128GB. (TH, Puple ) IPHONE 11 128GB. (TH, Puple ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 128GB. (TH,Green ) IPHONE 11 128GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 128GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
26,900
26,900
IPHONE 11 256GB. (TH,Black ) IPHONE 11 256GB. (TH,Black ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 256GB. (TH,White) IPHONE 11 256GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 256GB. (TH, Red) IPHONE 11 256GB. (TH, Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 256GB. (TH,Yellow ) IPHONE 11 256GB. (TH,Yellow ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 256GB. (TH, Puple ) IPHONE 11 256GB. (TH, Puple ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 256GB. (TH,Green ) IPHONE 11 256GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 6.1" / F 12.0MP / B 12.0MP / ios13 / 4G / 2SIM
30,900
30,900
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Space Grey ) IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
35,900
35,900
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Silver) IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
35,900
35,900
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Gold) IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
35,900
35,900
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Midnight Green) IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
35,900
35,900
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH,S pace Grey ) IPHONE 11 PRO 256GB. (TH,S pace Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
41,900
41,900
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Silver) IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
41,900
41,900
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Gold) IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
41,900
41,900
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Midnight Green) IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 256GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
41,900
41,900
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Space Grey ) IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 512GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
48,900
48,900
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Silver) IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 512GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
48,900
48,900
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Gold) IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 512GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
48,900
48,900
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Midnight Green) IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 512GB / 5.8" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
48,900
48,900
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Space Grey ) IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.5" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
39,900
39,900
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Silver) IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.5" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
39,900
39,900
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Gold) IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.5" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
39,900
39,900
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Midnight Green) IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
A13 Bionic / 64GB / 6.5" / F 12.0MP / B Triple 12MP Ultra Wide / ios13 / 4G / 2SIM
39,900
39,900
Smartphone โทรศัพท์ที่มีความสามารถเพิ่มเติมจากมือถือทั่วไป สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเชื่อมต่อความสามารถร่วมกับแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เอง และยังสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถของมือถือตนเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการโดยปัจจุบันสมาร์ทโฟนแบ่งออกเป็นฝั่ง android และ ios