ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
800VA ADVICE Smart LED ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,690
2*2*0
1000VA ADVICE Smart LED ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1,890
2*2*0
800VA ADVICE Smart ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1,790
2*2*0
1000VA ADVICE Smart ไม่ต้องเก็บกล่อง เสียเปลี่ยนตัวใหม่

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,990
2*2*0
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
625VA APC BX625CI MS

325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

1,990
2Y
700VA APC BX700U MS Free Flash Drive APACER 32GB. มูลค่า 115 บาท

390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,590
2Y
800VA APC BX800LI MS Free Flash Drive Kingston DTIG4 32GB. มูลค่า 140 บาท

415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

2,450
2Y
950VA APC BX950U MS

480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS

4,490
2Y
1100VA APC BX1100LI MS

550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS

3,590
2Y
1400VA APC BX1400U MS Free Flash Drive APACER 32GB. มูลค่า 115 บาท

700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

5,490
2Y
650VA APC BK650AS

400 Watts / Back up 3 Ports / Surge 1 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable

3,830
2Y
500VA APC BR500CI AS

300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable

2,290
2Y
900VA APC BR900GI (LCD)

540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable

5,850
2Y
1500VA APC BR1500GI Free Gilf Card Lotus 200 บาท

865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

12,900
3Y
1000VA APC SMC1000IC

12,900
3*0*3
1500VA APC SMC1500IC

16,900
3*0*3
2000VA APC SMC2000I

1300 Watts / Back up 6 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

23,500
3*0*3
1500VA APC SMC1500I 2U

900 Watts / Back up 4 Port / Line Interactive UPS

17,700
3*0*3
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
600VA SYNDOME ECO ll 600 Free Flash Drive 16GB มูลค่า 99 บาท

360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,430
2*0*2
800VA SYNDOME ECO ll 800i

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,700
2*0*2
800VA SYNDOME Premium 800

320 Watts / Back up 2 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,790
2*0*2
1000VA SYNDOME Premium 1000

400 Watts / Back up 2 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

2,290
2*0*2
1000VA SYNDOME Premium 1001

600 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,180
2*0*2
800VA SYNDOME ATOM 800i Free Flash Drive 16GB มูลค่า 99 บาท

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้

2,150
2*0*2