เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Stabilizer 1000VA DK-4 DK Black

1000VA / 450Watt

900
2Y
Stabilizer 1000VA DK-4 DK Blue

1000VA / 450Watt

900
2Y
Stabilizer 1000VA RL 'Zircon'

1000VA / 800Watt

2,350
2Y
Stabilizer 2000VA DK-2000 DK Free Gilf Card Lotus 300 บาท

2,090
2Y
Stabilizer 3000VA DK-3000 DK Free Gilf Card Lotus 300 บาท

3000VA / 1800Watt

4,290
2Y
Stabilizer 5000VA DK-5 DK Free Gilf Card Lotus 500 บาท

5000VA / 2800Watt

6,190
2Y
Stabilizer 8KVA DR-8000 DK (By Order) By Order

8000VA / 4000Watt

16,900
2Y
Stabilizer 10KVA DR-10000 DK (By Order) By Order

10000VA / 6000Watt

28,500
2Y