ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
800VA ADVICE Smart LED เสียเปลี่ยนตัวใหม่

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,690
2*2*0
1000VA ADVICE Smart LED เสียเปลี่ยนตัวใหม่

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1,890
2*2*0
800VA ADVICE Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1,790
2*2*0
1000VA ADVICE Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,990
2*2*0