ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
1000VA LINE THAI 'By CKT' By Order

400 Watts Full / Back up 1 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,020
2Y
1000VA LINE THAI (2 Batterry) 'By CKT' By Order

650 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,600
2Y