ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
800VA SUN Everest 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,490
2Y
850VA SUN Everest 'By CKT'

495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,540
2Y
1000VA SUN Everest 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,590
2Y
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1,550
2Y
850VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

495 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,650
2Y
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,690
2Y
1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' Promotion ปกติ 2,790 ลดเหลือ 2,650 ถึง 31 สิงหาคม 2562

720 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Port / Line Interactive UPS

2,650
2Y
1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

4,490
2Y
2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

1200 Watts / Backup 6 ports / Surge 2 port / Line Interactive UPS

4,680
2Y