ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
1000VA TIGER 'By CKT'

500 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

6,450
2Y