ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Digital Visualizer VERTEX D-1410 Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels

8,790
1Y
Digital Visualizer VERTEX D-1310HW Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels / WiFi

14,500
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-40 By Order

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels

15,900
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-60 By Order

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels / WiFi

31,500
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-80 By Order

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels / WiFi / Touch Display

39,000
1Y
Digital Visualizer Razr PT-EV520

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels

8,250
2Y
Digital Visualizer Razr PT-545

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels * Portable

8,300
2Y
Digital Visualizer Razr EV-580

เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels

13,900
2Y