ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาออนไลน์ ประกัน
Digital Visualizer VERTEX D-1410 Digital Visualizer VERTEX D-1410 Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
8,490
1Y
Digital Visualizer VERTEX D-1310HW Digital Visualizer VERTEX D-1310HW ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels / WiFi
14,000
1Y
Digital Visualizer VERTEX D-1410HW Digital Visualizer VERTEX D-1410HW Free Screen Wall Screenboy (70x70) มูลค่า 1,250.-
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels / WiFi
15,200
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-40 Digital Visualizer Gygar GN-40
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels
13,650
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-60 Digital Visualizer Gygar GN-60
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels
31,500
1Y
Digital Visualizer Gygar GN-80 Digital Visualizer Gygar GN-80
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels / WiFi / Touch Display
39,000
1Y
Digital Visualizer Gygar GL-843 Digital Visualizer Gygar GL-843
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
7,550
1Y
Digital Visualizer Razr PT-EV520 Digital Visualizer Razr PT-EV520
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
7,825
2Y
Digital Visualizer Razr PT-545 Digital Visualizer Razr PT-545
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels * Portable
7,875
2Y
Digital Visualizer Razr EV-580 Digital Visualizer Razr EV-580
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
13,250
2Y