ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
พัดลม CPU Notebook LENOVO
พัดลม CPU Notebook LENOVO G400
พัดลม CPU Notebook LENOVO G400
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G400
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO G460
พัดลม CPU Notebook LENOVO G460
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G460 / Z460 / G465 / Z565
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO G470
พัดลม CPU Notebook LENOVO G470
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G470
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO G480 /V480
พัดลม CPU Notebook LENOVO G480 /V480
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G480 /V480ไม่ออนบอร์ด
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 5
พัดลม CPU Notebook LENOVO G560
พัดลม CPU Notebook LENOVO G560
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G560
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO G580 เล็ก
พัดลม CPU Notebook LENOVO G580 เล็ก
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo G580 เล็ก
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z400
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z400
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo Z400
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z40-70
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z40-70
พัดลม CPU Notebook For : LENOVO Z40-70
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z470
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z470
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo Z470
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
image not available
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z475
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo Z475
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z580 ORG
พัดลม CPU Notebook LENOVO Z580 ORG
พัดลม CPU Notebook For : Lenovo Z580 ORG
400.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ใส่ตะกร้า