เข้าชม 1600 ครั้ง

ถ่าน BIOS (ใหญ่) 3pinใหญ่

ราคา 90 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
75 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Model ถ่าน BIOS (ใหญ่) 3pinใหญ่
Input For Notebook
เข้าชม 1600 ครั้ง