เข้าชม 1572 ครั้ง

ถ่าน BIOS 2 สาย 2 pin (สั้น)

by No Brand

ราคา 90 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
Arriving (1-3 days)
Brand No Brand
Model ถ่าน BIOS 2 สาย 2 pin (สั้น)
Input ถ่าน BIOS โน๊ตบุ๊ค
เข้าชม 1572 ครั้ง