เข้าชม 1548 ครั้ง

ถ่าน BIOS 2 สาย 3 pin (สั้น)

ราคา 90 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 0
75 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Model ถ่าน BIOS (2 สาย) 3pin (สั้น)
Input For Notebook
เข้าชม 1548 ครั้ง