เข้าชม 73 ครั้ง

สายแพร แปลง PCI-Express 1Xto 16X

ราคา 120 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน 90D
115 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เข้าชม 73 ครั้ง