ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2 พัน

Smart watch 'Panthera' (Strong Fit)Black

Smart watch 'Panthera' (Strong Fit)Black - A0120475

 • นับก้าว
 • ระยะทาง
 • วัดระดับเผาผลาญแคลอรี่
 • วัดคุณภาพการนอน (ใช้ได้ในแอพ)
 • โหมดกีฬา
 • วัดอัตราการเต้นหัวใจ
 • วัดความดันโลหิต
 • วัดอ๊อกซิเจนในเลือด
 • รองรับการแจ้งเตือนไลน์
 • รองรับการแจ้งเตือนเฟสบุ้ค
 • รองรับการแจ้งเตือนข้อความ SMS
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Smart watch 'Panthera' (Strong Fit)Black

คุณสมบัติ Smart watch 'Panthera' (Strong Fit)Black

Brand Panthera
Model Strong Fit
Display
Special Feature Social : Facebook, Line, WeChat, WhatsApps
Application : Wearfit 2.0
Function : ออกกำลังกาย/วิ่ง/ขี่จักรยาน ฯลฯ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2 พัน