ซองใส่แผ่น CD (100/Pack)

ซองใส่แผ่น CD (100/Pack)

ซองใส่แผ่น CD/DVD
ราคา 55 บาท
ซองกระดาษใส่แผ่น CD (100/Pack)

ซองกระดาษใส่แผ่น CD (100/Pack)

ซองใส่แผ่น CD/DVD
ราคา 60 บาท
ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack) IPP

ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack) IPP

ถุงใส่แผ่นซีดี * 1 kg. มีประมาณ 350 ซอง
ราคา 145 บาท