ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.7 พัน

ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack)

ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack) - A0002142

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack)

คุณสมบัติ ถุงพลาสติกใส่แผ่น CD (1kg/Pack)

Brand no-brand
Model ถุงพลาสติกใสใส่แผ่นซีดี
จำนวน 350 แผ่น
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7 พัน