Adapter NB HP/COMPAQ (4.8*1.7mm)
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A ThreeBoy

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A ThreeBoy

Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 380 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A SkyHorse

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A SkyHorse

Adaptor Notebook HP : 19.5V - 3.33A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 420 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A PartNB

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A PartNB

Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 500 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A PowerMax

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A PowerMax

Adaptor NB HP : 19.5V - 3.3A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A PowerMax

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A PowerMax

Adapter NB HP 19.5V -3.33A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A ThreeBoy

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A ThreeBoy

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 360 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A SkyHorse

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A SkyHorse

Adapter NB HP : 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 420 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A PartNB

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A PartNB

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 500 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A PowerMax

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A PowerMax

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V BULLET 3.5A PowerMax

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V BULLET 3.5A PowerMax

Adapter NB HP 18.5V -3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A OEM

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A OEM

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 650 บาท
Adapter NB CQ/HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB CQ/HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 900 บาท
Arriving (1-3 days)
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'Import'

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'Import'

Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm
By Order
ราคา 990 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A ThreeBoy

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A ThreeBoy

Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 380 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A Bullet ThreeBoy

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A Bullet ThreeBoy

Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 420 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A SkyHorse

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A SkyHorse

Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 500 บาท

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A Power Max Bullet

Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A ThreeBoy

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A ThreeBoy

Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 380 บาท
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A SkyHorse

Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A SkyHorse

Adapter NB HP : 18.5V - 4.9A / 4.8 x 1.7mm
ราคา 590 บาท