ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2 พัน

Adapter NB Lenovo 20V (USB Tip) 3.25A PartNB

Adapter NB Lenovo 20V (USB Tip) 3.25A PartNB - A0095284

  • Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Adapter NB Lenovo 20V (USB Tip) 3.25A PartNB

คุณสมบัติ Adapter NB Lenovo 20V (USB Tip) 3.25A PartNB

Brand PartNB
Model Adapt.NB LENOVO 20V- 3.25A (USB Tip) 'PartNB'
Output A. 3.25A
Output V. 20V
For NB LENOVO
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2 พัน