Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm)
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A ThreeBoy

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A ThreeBoy

Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 380 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A SkyHorse

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A SkyHorse

Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 420 บาท
Arriving (1-3 days)
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A Threeboy

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A Threeboy

Adapter NB Toshiba 19V - 2.37A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 420 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB

Adapter NB Toshiba 19V -1.58A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 500 บาท
Arriving (1-3 days)
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A PartNB

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A PartNB

Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 540 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB

Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 540 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax

Adapter NB Toshiba 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A PowerMax

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A PowerMax

Adapter NB Toshiba 19V - 2.37A / 5.5 x 2.5mm
By Order
ราคา 590 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax

Adapter NB Toshiba 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A Power Max

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A Power Max

Adapter NB Toshiba 19V - 3.95A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 590 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax

Adapter NB Toshiba 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 590 บาท

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A OEM

For:NB Toshiba
ราคา 720 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Toshiba 19.0V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 990 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Toshiba 19.0V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 1,100 บาท
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Toshiba 19.0V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
ราคา 1,150 บาท