ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.6 พัน

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-11 / 144-176)

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-11 / 144-176) - A0067945

ประกัน -
คำค้นหา : cctv , กล้องวงจรปิด

รายละเอียดสินค้า วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-11 / 144-176)

คุณสมบัติ วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-11 / 144-176)

Brand MARSHAL
ช่วงความถี่ 144-146/136-260MHz
จำนวนช่วงความจำ 199 Memory channel ช่องความจำมี
กำลังส่ง 5 วัตต์
แสกนช่อง สแกนข้ามช่องความถี่
Battery 1400 mAh
วิทยุ FM
- มีโทนช่องย่อยลดการรบกวน CTCSS/DCS ขนาดเล็กที่สุด
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.6 พัน